+32 (0)89-72 10 13 info@uvocuikhoven.be

Belangrijke communicatie

Geachte,

 

Met ingang van 16/04/2018 hebben volleybalclubs Uvoc Uikhoven (UVOC) en Koninklijke Warsco Units Volharding Eisden Maasmechelen (KWU-VEM) beslist om de sportieve toekomst gezamenlijk aan te vatten in de vorm van een fusie. Deze fusie heeft als hoofdzakelijk doel de krachten te bundelen om het volleybal in Maasmechelen een extra impuls te geven. De volleybal- historiek in Maasmechelen bevat gloriejaren die met deze fusie trachten benaderd te worden.

De nieuwe club zal verder gaan onder de naam “KONINKLIJKE VOLLEYBALCLUB MAASMECHELEN” (KVCM). Als stamnummer is gekozen voor de KWU-VEM stamnummer, L0221, de oudste nummer. Het bestuursorganigram, het dagelijks bestuur en de sportieve visie van vzw volleybalclub UVOC Uikhoven is gekozen als basis voor de verdere uitbouw van de fusieclub. De bestuursleden van KWU-VEM zijn in de bijzondere algemene vergadering van 16/04/2018 toegetreden tot vzw volleybalclub UVOC Uikhoven. Deze vzw zal KVCM besturen.

Door te fusioneren ontstaat er een breder sportief, financieel, organisatorisch en politiek draagvlak. Een draagvlak dat ruimte creëert voor de verdere ontplooiing van de fusieclub. Met 160 huidige leden tracht KVCM haar maatschappelijke functie optimaal te vervullen.
Sportief gezien worden de ploegen van beide clubs maximaal ingeschreven in de bestaande reeksen met een gemeenschappelijke sportieve visie. Als primaire accomodatie wordt “ ’t Sjeurke” in Uikhoven gebruikt. Tevens is er de mogelijkheid om accomodaties, “de Helix” en “de Kommel”, beiden gelegen in Maasmechelen, als uitvalsbasis te gebruiken. Dit in overleg met de gemeente Maasmechelen.
Alle leden van UVOC en KWU-VEM zijn automatisch lid van de nieuwe fusieclub. De officiële administratie en documenten zijn reeds bezorgd aan de bevoegde instanties.
De afgelopen maanden zijn gebruikt om deze fusie tot stand te brengen. De resterende tijd tot aan de start van het seizoen 2018-2019 wordt gebruikt om zo optimaal mogelijk het nieuwe seizoen aan te vatten.
Met vragen over deze fusie kunnen jullie terecht bij onderstaande bestuursleden:

– Nele de Gelissen – Voorzitter Gsm: 0494 93 92 86 – email: nele.degelissen@gmail.com

– Joeri Jeurissen – Ondervoorzitter Gsm: 0496 50 29 73 – email: joeri.jeurissen@gmail.com

– Peter Ramaekers – Secretaris Gsm: 0473 50 88 20 – email: pet.mar@skynet.be

– Michaël Gryncewicz, Penningmeester Gsm: 0495 55 78 23 – email: michael.gryncewicz@telenet.be

– Jhonny van Mulken – Bestuurslid Gsm: 0497 53 04 39 – email: jhonnyvanmulken@gmail.com

– Noël Plessers – Bestuurslid Gsm: 0472 03 75 25 – email: noel.plessers@telenet.be

 

Sportieve groeten,
Het bestuur – KVCM