+32 (0)89-72 10 13 info@uvocuikhoven.be

Clubinfo – Clubcharter

Clubcharter en clubvisie.

Het clubcharter weerspiegelt de geest van onze club met een uitgebreide lijst van waarden en attitudes. Het omvat een algemene gedragscode, spelerscode, trainerscode, ouderscode en bestuurscode.
Het clubcharter kan hier geraadpleegd en gelezen worden.

Het bestuur en de sporttechnische commissie zien toe op het naleven van deze waarden en attitudes. Bij betwistingen en vragen omtrent het charter kan steeds contact met hen opgenomen worden.