+32 (0)89-72 10 13 info@uvocuikhoven.be

Sporthal – Geschiedenis

In 1982 was België aan de beurt voor de organisatie van de Springcup dames; een jaarlijks volleybaltornooi tussen 17 West-Europese landenploegen dames. De voorronden werden in diverse plaatsen in België gespeeld en PK Limburg organiseerde de finalewedstrijden tussen 07 en 11 april. De Limburgse clubs dienden zich voor deze wedstrijden kandidaat te stellen; Uvoc Uikhoven kreeg de kleine en grote finale toegewezen. In een bomvolle sporthal van Maasmechelen won Frankrijk het tornooi voor West-Duitsland, Nederland en Turkije. De opbrengst van deze organisatie werd als startkapitaal aan Uvoc-schuurke vzw toegewezen.
KAJVan de kerkfabriek werd voor een periode van 50 jaar grond gehuurd via recht van opstal. Het bestaande KAJ-lokaal werd afgebroken en de gronden genivelleerd. De volledige bouwwerken gebeurden door alle Uvoc-leden en sympathisanten; zonder tussenkomst van de gemeente. Enkel de koepel diende om veiligheidsredenen door de firma zelf geplaatst.

US1982Tijdens het eerste seizoen speelde men in primitieve toestanden (houtkachel, betonnen vloer, eenvoudige verlichting, soms koude douches, ..…). Na elk seizoen werden aanpassingswerken gedaan en bijgebouwd zodat na enkele jaren alle nodige comfort aanwezig was. Voor de uitbating en onderhoud van de sportzaal deed de vzw beroep op interne en externe personen die telkens belangloos meehielpen. De sportzaal werd ondertussen ook het clublokaal van de biljartclub “Krijt op tijd” en ook de scholengemeenschap van Uikhoven gebruikte de sportzaal voor haar turnlessen.

Jaren later speelden eerst de herenploeg en vervolgens de damesploeg in de nationale reeksen; tevens werden de homologatienormen strenger. Met diverse aanpassingen aan de zaal werd steeds weer uitstel tot verhuis bekomen. Tot de zaal uiteindelijk enkel gehomologeerd werd voor derde provinciale afdeling en lager.

Ondertussen zocht volleybalclub Uvoc Uikhoven voor haar elf ploegen de mogelijkheid tot training- en wedstrijdgelegenheid in de Maasmechelse sporthallen. Ook nu bleek dit weer een moeilijk probleem. Het gemeentebestuur van Maasmechelen had plannen met het bouwen van een wijkcentrum in Uikhoven; in combinatie hiermee zou het bouwen van een sportzaal het zaalprobleem oplossen. Voorwaarde was wel dat de verenigingen hiervoor als bouwheer optraden. Uiteindelijk was enkel nog vzw Uvoc-schuurke bereid om deze werken uit te voeren. De gemeente kocht de nodige gronden en verhuurde deze aan de bouwheer via recht van opstal. Wegens de gekende zaalproblemen werd in eerste fase de sportzaal gebouwd. De vzw verkocht de oude zaal en investeerde dit bedrag in het nieuwe project. Voor het resterende bedrag ontving de vzw van de gemeente Maasmechelen een lening, terug betaalbaar op 50 jaar. Door uitstel van bepaalde beslissingen, buiten de wil van de vzw, verstrengden de bouwnormen en werden de prijzen hoger. Een bijkomende krediet op 20 jaar was daardoor nodig.
US2012De vereniging zorgt momenteel voor de uitbating van sporthal maar dient de volledige onderhoudskosten zelf te betalen en aan de leningslasten te voldoen. In functie van een ontmoetingsplaats voor de volledige gemeenschap werd de naam veranderd in sporthal “ ’t Sjeurke”. Op 14 september 2012 werd de sporthal geopend in aanwezigheid van alle gemeentelijke en sportieve verantwoordelijken.

Momenteel verhuurt Uvoc-schuurke vzw de sporthal aan:

  • Uvoc Uikhoven, aangesloten bij Vlaamse volleybalbond trainingen en wedstrijden van tien ploegen (drie seniors-, twee reserven- en vijf jeugdploegen in landelijke en provinciale competitie.
  • Gemeentelijk basisschool, Uikhoven turnlessen voor de kleuter- en lagere klassen
  • Uvoc Uikhoven, aangesloten bij VKS, afdeling Limburg trainingen en wedstrijden van de herenploeg recreatie
  • Biljartclub Krijt op tijd, aangesloten bij de Koninklijke Limburgse biljartbond trainingen en wedstrijden van 2 ploegen
  • VC 95 Maasmechelen: liefhebbersvolleybal trainingen